Bedre  liv  og  helse  med  hund

Bedre liv og helse med hund

14th desember 2018 Off By jon erik

Det fins flere grunner til at hunden ikke bare er menneskets, men også en av helsas beste venner. En svensk studie som ble publisert i 2017 ved Universitetet i Uppsala konkluderer nemlig med at det å eie en hund faktisk bidrar til et lengre og bedre liv. Målet med undersøkelsen var å finne ut om hunder har en innvirkning på menneskers helse, særlig med fokus folk som bor alene.

Nesten tre og en halv million mennesker deltok i studien, som fulgte i utgangspunktet friske mennesker mellom 40 og 80 år over en periode på hele tolv år. Forskerne holdt dermed oversikt over deltakernes helse og registrerte hvor ofte de ble syke i løpet av denne perioden. Resultatet viste tydelig at hundeeiere hadde lavere risiko for hjerte- og karsykdommer enn de som ikke eide hund. Overraskende nok hadde den samme gruppen også lavere forekomst av dødsfall av andre årsaker. Selv når resultatene ble justert etter faktorer som røyking, fedme og sosial bakgrunn, kom hundeeierne best ut helsemessig.

At en hund kan hjelpe folk som føler seg ensomme er ingen hemmelighet, og dette kom også til uttrykk i studien. Blant aleneboende hundeeiere var helsegevinsten enda større, med 33 % redusert risiko for tidlig død og 11 % mindre fare for å utvikle hjerte- og karsykdommer, sammenlignet med andre aleneboende uten hund.

Det må allikevel presiseres at det ikke ble gjort noen undersøkelser på direkte tilknytning mellom det å eie hund og hvordan dette påvirker helsen spesifikt. Sannsynligvis er hundeeiere som gruppe mer aktive enn andre i befolkningen, simpelthen fordi det å eie hund innebærer regelmessig lufting, selv i regnvær. Derfor er det godt mulig at hundeeiere som deltok i studien allerede hadde et bedre utgangspunkt enn andre deltakere.

Noen undersøkelser har konkludert med at barn som vokser opp sammen med hunder opplever lavere forekomst av astma og allergi. Den samme effekten har faktisk også blitt registrert hos voksne. Det anbefales allikevel å bestille en legetime på kry og ta en allergitest før man går til anskaffelse av et nytt firbent familiemedlem. Dersom fastlegen gir grønt lys, er sannsynligheten stor for at man også kan glede seg til lavere stressnivå og et blodtrykk som justerer seg raskere etter tøffe hendelser.

Folk med jakt- eller sporhunder, som for eksempel retriever eller terrier, hadde best beskyttelse mot hjerte- og karsykdommer og tidlig død. Dette er hunderaser som krever mer frisk luft og mosjon enn andre, og dermed beveger hundeeiere av disse rasene seg i snitt mer enn andre hundeeiere.

Forskning viser altså at hundeeiere i gjennomsnitt har bedre helse enn folk uten hund, men sier ikke noe konkret om hvorfor. Det som derimot er sikkert, er at kjæledyr har en positiv psykologisk effekt på enslige, og at den treningen menneskets beste venn har behov for også er bra for oss mennesker.